Yaşanan depremlerin olumsuz etkilerine rağmen, Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü mevcut hizmet binasında depremlerden 20 gün sonra faaliyetlerine başlamış, nisan ayı başından itibaren mevcut personeli ile iş ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesine özen göstermiştir.

2023 yılında depremlerden etkilenen faydalanıcılarımızın tedarik süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve maliyet artışlarından kaynaklı kayıplarının telafisi için, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerindeki yatırımcılarımıza, yapım işleri harcama kalemleri için % 37,5, makine-ekipman harcama kalemleri için %53,5 oranlarında fiyat farkı artışı sağlanmıştır.

İl Koordinatörlüğümüz, bir önceki yıla (82 Milyon TL.) göre yaklaşık % 25 artışla yılsonu itibariyle 108.666.541 TL. ile en fazla hibe ödemesi gerçekleştiren ilk 10 il arasında, deprem illeri arasında ise ilk sırada yer almıştır.

2023 yılı son çeyreğinde yayınlanan IPARD II Programı 13. Çağrı dönemi kapsamında ilimizden 35 başvuru alınmış, İl Koordinatörlüğündeki inceleme süreçleri olumlu olarak değerlendirilen 18 proje, değerlendirme ve seçim işlemleri için Kurum Merkezine gönderilmiştir.

               Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü olarak, 2021 – 2027 yıllarını kapsayacak olan IPARD III programı ile yeni dönemde de tüm üretici, yatırımcı ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz…

Halk Sağlığı İçin ilaçlamalar Yapıldı Halk Sağlığı İçin ilaçlamalar Yapıldı

Editör: Yadigar Jira